Tag Archives: chia ổ đĩa

Thay đổi dung lượng ổ đĩa mà không mất dữ liệu

Chia lại phân vùng không mất dữ liệu

Vì nhiều lí do mà dung lượng ổ đĩa của bạn đầy lên do bạn cần cài thêm những phần mềm phục vụ cho công việc cũng như học tập. Theo cách truyền thống, bạn sẽ phải gỡ bỏ phần mềm cũ đã cài hoặc là chia lại ổ cứng từ lúc cài hệ điều […]