Tag Archives: chống ngốn RAM

Cách để Chrome và Cốc Cốc đỡ ngốn RAM của bạn hơn

Chrome và Cốc Cốc khi mở lên đều có rất nhiều Process

Để tránh được tình trạng ngốn RAM của trình duyệt Google Chrome/Cốc Cốc khi sử dụng bạn có thể làm theo hướng dẫn trong bài viết này. Nguyên lý hoạt động của Chrome/Cốc Cốc là khá giống nhau khi mỗi Tab mở ra sẽ mở ra một process để xử lý trang web đang tải. […]