Tag Archives: đăng nhập nhiều tài khoản Skype

Đăng nhập nhiều tài khoản Skype cùng một lúc

Đăng nhập nhiều tài khoản Skype cùng lúc

Phần mềm trò chuyện, nhắn tin, thoại trực tuyến Skype đã và đang được rất nhiều người, nhất là dân văn phòng tin tưởng sử dụng. Theo mặc định thì bạn chỉ có thể làm việc với chỉ một tài khoản trên phần mềm này ở một thời điểm. Vậy còn khi ta cần đăng nhập […]