Tag Archives: kiểm soát trẻ

Làm thế nào để giám sát và kiểm soát con cái sử dụng máy tính chạy windows 8?

Tao tai khoan cho tre - buoc 7

Với hệ điều hành windows 8 bạn có thể giám sát và kiểm soát được tất cả các hoạt động của con trẻ trên máy tính của mình. Tính năng có tên Family Safety (bảo an gia đình) của Windows 8 cho phép bạn giám sát việc sử dụng máy tính của con em mình, nhận được báo cáo […]