Tag Archives: microsoft word 2013

Cách cài đặt thông tin cá nhân lên tài liệu Word 2013

Thiết lập thông tin tác giả lên tập tin MS Word 2013

Trong bài viết này, mình xin được nói về cách để có thể điền thông tin tác giả vào trong một tập tin văn bản Word 2013. Đây là thông tin sẽ gắn với Properties (thuộc tính) của tập tin khi đuọc lưu trữ mãi mãi (nếu không có bất kỳ sự chỉnh sửa nào). […]

Cách thêm tìm kiếm Google vào Microsoft Word 2013

Cách thêm Google vào Microsoft Word 2013

Nếu bạn đang sử dụng phần mềm Microsoft Word 2013 thì bạn đã có thể sử dụng tính năng tìm kiếm Google ngay trên chính phần mềm soạn thảo văn bản Office. Bình thường, phần mềm này đã được tích hợp sẵn công cụ tìm kiếm của hãng Microsft là Bing vào những ứng dụng con, […]