Tag Archives: phím nóng

Sử dụng phím nóng với video trên Youtube

click vào video để có thể sử dụng phím nóng

Bạn có thể xem những video trên Youtube tiện lợi hơn rất nhiều với những phím nóng mà chúng tôi cung cấp ở đây. Có nhiều thao tác như: play/pause, tua, trở về đầu, xem ở bao nhiêu %,… sẽ được những nút trên bàn phím giải quyết cho bạn mà không cần phải chuột. […]