Hướng dẫn config router Linksys WRT120N
Đây là bài viết hướng dẫn cách config (cấu hình) thiết bị router Linksys WRT120N để phát wifi (access point). Tuy rằng thiết bị này còn có cả chức năng làm modem ADSL nhưng mình xin hướng dẫn ở bài viết khác cách sử dụng chức năng này. Các bạn cũng có thể tham khảo… (4 comments)