Cách cài đặt thông tin cá nhân lên tài liệu Word 2013

Thiết lập thông tin tác giả lên tập tin MS Word 2013

Trong bài viết này, mình xin được nói về cách để có thể điền thông tin tác giả vào trong một tập tin văn bản Word 2013. Đây là thông tin sẽ gắn với Properties (thuộc tính) của tập tin khi đuọc lưu trữ mãi mãi (nếu không có bất kỳ sự chỉnh sửa nào).

Thiết lập thông tin tác giả lên tập tin MS Word 2013

Cách thiết lập thông tin cá nhân trên MS Word 2013

Bước 1: Hãy nhấp vào tab File

Thiết lập thông tin tác giả lên tập tin MS Word 2013 - Bước 1
Thiết lập thông tin tác giả lên tập tin MS Word 2013 – Bước 1

Bước 2: Trên màn hình hiện ra, bấm vào Options trong danh sách ở cột trái

Thiết lập thông tin tác giả lên tập tin MS Word 2013 - Bước 2
Thiết lập thông tin tác giả lên tập tin MS Word 2013 – Bước 2

Bước 3: Lúc này ở màn hình Word Options sẽ là phần hiển thị của mục General. Trong phần Personalize your copy of Microsoft Office, hãy thay phần User name (tên tài khoản) và Initials (tên viết tắt) theo ý của mình.

Thiết lập thông tin tác giả lên tập tin MS Word 2013 - Bước 3
Thiết lập thông tin tác giả lên tập tin MS Word 2013 – Bước 3

Bước 4: Ở cột bên trái, chọn mục Advanced (nâng cao), trong ô của phần Mailing address (Địa chỉ nhận thư) bạn hãy điền địa chỉ mình muốn ghi nhận ở tập tin này.

Thiết lập thông tin tác giả lên tập tin MS Word 2013 - Bước 4
Thiết lập thông tin tác giả lên tập tin MS Word 2013 – Bước 4

Bước cuối cùng: Nhấp OK để chấp nhận tất cả thay đổi ở trên. Xong!

Thiết lập thông tin tác giả lên tập tin MS Word 2013 - Bước cuối cùng
Thiết lập thông tin tác giả lên tập tin MS Word 2013 – Bước cuối cùng.

Để hủy bỏ thì bạn làm lại những bước trên và thiết lập lại thông tin.

Sưu tầm – Nguồn ảnh: Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *