Xin chào bạn đến với Thủ Thuật Blog. Để sử dụng Blog này, xin vui lòng đọc kỹ bản điều khoản sử dụng một cách cẩn thận. Nếu sử dụng Blog, xem như bạn đã chấp nhận những thỏa thuận và điều khoản do các biên tập viên chúng tôi quy định. Bạn nên thảo khảo trang này một cách định kỳ, bởi chúng tôi có thể thường xuyên thay đổi nội dung và quy định để đáp ứng đúng và cung cấp nội dung xác thực hơn.

Quyền thảo luận nội dung

Chúng tôi luôn khuyến khích người dùng đưa ra các đánh giá bài viết và nội dung các biên tập viên blog cung cấp. Việc này không chỉ giúp chúng tôi tiến hành thay đổi hay xác thực nội dung mà còn giúp người dùng như bạn hiểu được chính xác vấn đề mà bài viết chia sẻ. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng các bình luận được đánh giá là Spam, nội dung bình luận của bạn không đúng với nội dung bài viết, chúng tôi có quyền hủy nó mà không cần thông báo tới bạn.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung và tài nguyên cung cấp tại Blog ThuThuatBlog.Org này và hệ thống blog của Bogo Việt Nam đều thuộc quyền quản lý trực tiếp của BOGO VIỆT NAM. Chúng tôi không nghiêm cấm bạn chia sẻ các bài viết do các biên tập viên của chúng tôi biên soạn. Nhưng lưu ý, hãy để lại nguồn bài viết trong bài chia sẻ của bạn.
Chúng tôi có quyền can thiệp một cách mạnh mẽ nhằm đáp trả những hình thức sao chép không được phép.

Nghiêm cấm :

  • Blog chia sẻ và thảo luận, tuy nhiên người dùng cần phải tuân thủ các nghiêm cấm sau đây:
  • Không bình luận chia sẻ thông tin chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
  • Không nói tục, chửi bậy hoặc xâm phạm đến các nhân người khác.
  • Không tuyên truyền và cung cấp sản phẩm vi phạm pháp luật.
  • Không sử dụng công cụ Spiders hoặc thiết bị tự động nào theo dõi và thu thập tài nguyên của diễn đàn.