Khôi phục lại file Microsoft Word trong vòng 10 giây

Recover Unsaved Documents

Bạn đang gấp rút hoàn thành văn bản hoặc tài liệu nào đó thì máy tính hoặc phần mềm Microsoft Word của bạn bị treo, thật bực mình vì bao công sức, thời gian bạn bỏ ra đã tan thành mây khói.

Tin vui cho bạn, bạn vẫn có thể khôi phục những file tài liệu đó một cách nhanh chóng mà không cần sự trợ giúp từ bất cứ phần mềm thứ 2 nào cả. Thời gian khôi phục trong khoảng 10 giây nếu bạn làm theo hướng dẫn nhỏ sau. Hãy thử !

Trong khi soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word, máy tính tự động lưu một file dưới dạng nháp có đuôi .asd. Khi bị hiện tượng treo phần mềm hoặc treo máy, bạn có thể khởi động lại phần mềm Microsoft Word và tìm file văn bản có đuôi *.asd tại thư mục “UnsavedFiles ” bằng cách.

Tại trang thanh, bấm vào File -> Info -> Manage Versions -> “Recover Unsaved Documents”.

Recover Unsaved Documents

Đây là cách mà bạn truy cập vào thư mục UnsavedFiles, cửa sổ mở ra, bạn chỉ cần chọn file văn bản tương ứng, thường tên file sẽ lấy 1 dòng hoặc 1 vài kí tự đầu tiên của văn bản. Ngoài ra, bạn có thể nhận diện file đó theo “Date Modified” tưng ứng với khoảng thời gian mà máy tính bạn bị treo.

Ngoài ra, bạn có thể truy cập trực tiếp vào file UnsavedFiles  theo đường dẫn mặc định : 

C:\Users\ADM\AppData\Local\Microsoft\Office\UnsavedFiles .

UnsavedFiles

Chỉ đơn giản vậy thôi, chúc bạn thành công và sớm khôi phục file Microsoft Word của mình nhé.